Marca Postal Primera Exposición Filatélica del Pacífico Sur

Marca Postal Primera Exposición Filatélica del Pacífico Sur

  • Última edición: Tue. 16 Jun 2015 - 11:32 (Hora de Colombia)


Informacion adicional

Fecha Emisión: 
Monday, September 17, 2012
Presentación: 
Sobre de Primer día marca postal
Tamaño: 
N/A
Tiraje: 
N/A
No. Motivos : 
1
No. Resolución: 
N/A
Valor Facial: 
N/A
Impresor Estampilla: 
N/A